ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นรวยรวยรวย

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
2 ชุดกรรมการ 4.8 ซม. (มีโค๊ดตัวเลข)499
2.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ตะกรุดเงิน999
2.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดทองหน้าหลัง999
2.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดทอง999
2.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดนาก999
2.5 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดเงิน999
3.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง2,999
3.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง2,999
3.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง2,999
3.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน1,999
3.5 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง1,999
3.6 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว1,999
3.7 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านดำ5,999
3.8 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดง5,999
3.9 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาว5,999
3.10 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อก้นครกปัดทอง1,999
3.11 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อก้นครก2,999
4 ชุดกรรมการ 4 ซม. (มีโค๊ดตัวเลข)499
4.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดทองหน้าหลัง1,999
4.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ตะกรุดเงิน1,999
4.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดทอง1,999
4.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดนาก1,999
4.5 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดเงิน1,999
4.6 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง2,999
4.7 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง2,999
4.8 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง2,999
4.9 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อก้นครกปัดทอง1,999
5.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน1,999
5.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว1,999
5.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง1,999
5.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำ5,999
5.5 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดง5,999
5.6 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาว5,999
5.7 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อก้นครก2,999
6.2 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงินขัดเงา(มีโค๊ดตัวเลข)999
6.3 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ1,999
6.4 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์1,999
6.5 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีดำชุบทอง1,999
6.6 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงินชุบทอง1,999
6.7 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีแดงชุบทอง1,999
6.8 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง4,999