ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นรวยรวยรวย

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


2 ชุดกรรมการ 4.8 ซม. (มีโค๊ดตัวเลข)

[สร้าง : 499]


2.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ตะกรุดเงิน

[สร้าง : 999]


2.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดทองหน้าหลัง

[สร้าง : 999]


2.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดทอง

[สร้าง : 999]


2.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดนาก

[สร้าง : 999]


2.5 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดเงิน

[สร้าง : 999]


3.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง

[สร้าง : 2999]


3.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 2999]


3.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 2999]


3.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน

[สร้าง : 1999]


3.5 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง

[สร้าง : 1999]


3.6 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว

[สร้าง : 1999]


3.7 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 5999]


3.8 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 5999]


3.9 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 5999]


3.10 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อก้นครกปัดทอง

[สร้าง : 1999]


3.11 พระผงจตุคามรามเทพ 4.8 ซม. เนื้อก้นครก

[สร้าง : 2999]


4 ชุดกรรมการ 4 ซม. (มีโค๊ดตัวเลข)

[สร้าง : 499]


4.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดทองหน้าหลัง

[สร้าง : 1999]


4.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ตะกรุดเงิน

[สร้าง : 1999]


4.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดทอง

[สร้าง : 1999]


4.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดนาก

[สร้าง : 1999]


4.5 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองคานเก่าอุโบสถ ปัดเงิน

[สร้าง : 1999]


4.6 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง

[สร้าง : 2999]


4.7 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง

[สร้าง : 2999]


4.8 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง

[สร้าง : 2999]


4.9 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อก้นครกปัดทอง

[สร้าง : 1999]


5.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงิน

[สร้าง : 1999]


5.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียว

[สร้าง : 1999]


5.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเหลือง

[สร้าง : 1999]


5.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านดำ

[สร้าง : 5999]


5.5 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านแดง

[สร้าง : 5999]


5.6 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมหาว่านขาว

[สร้าง : 5999]


5.7 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อก้นครก

[สร้าง : 2999]


6.2 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงินขัดเงา(มีโค๊ดตัวเลข)

[สร้าง : 999]


6.3 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ

[สร้าง : 1999]


6.4 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์

[สร้าง : 1999]


6.5 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีดำชุบทอง

[สร้าง : 1999]


6.6 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงินชุบทอง

[สร้าง : 1999]


6.7 เหรียญท้าวจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีแดงชุบทอง

[สร้าง : 1999]