ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นอภิมหาเฮง

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1. จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง1,999
1.1 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง2,999
1.2 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง2,999
1.3 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง2,999
2. จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อไม้เทพทาโร10,000
2.1 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านดำ10,000
2.2 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านแดง10,000
2.3 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านขาว10,000
2.4 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านเหลือง10,000
2.5 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อก้นครก10,000
3.1 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง2,999
3.2 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว2,999
3.3 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบน้ำเงิน2,999
3.4 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบชมพู2,999
3.5 จตุคามรามเทพหลังปิดตาพังพกาฬ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง2,999
4. จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง1,999
4.1 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านดำปัดทอง2,999
4.2 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง2,999
4.3 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง2,999
5. จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อไม้เทพทาโร10,000
5.1 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านดำ10,000
5.2 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านแดง10,000
5.3 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านขาว10,000
5.4 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อมหาว่านเหลือง10,000
6.1 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเหลือง2,999
6.2 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว2,999
6.3 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบน้ำเงิน2,999
6.4 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบชมพู2,999
6.5 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 5.2 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง2,999
7.4 เหรียญจตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์2,999
7.5 เหรียญจตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 3.2 ซม. เนื้อชุบทองลงยาเขียว2,999
7.6 เหรียญจตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 3.2 ซม. เนื้อชุบทองลงยาดำ2,999
7.7 เหรียญจตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 3.2 ซม. เนื้อชุบทองลงยาแดง2,999
7.8 เหรียญจตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงนอก10,000
9.1 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 3 ซม. เนื้อมหาว่านดำไม่ทราบ
9.2 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 3 ซม. เนื้อมหาว่านแดงไม่ทราบ
9.3 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 3 ซม. เนื้อมหาว่านขาวไม่ทราบ
9.4 จตุคามรามเทพหลังพระธาตุ 3 ซม. เนื้อมหาว่านเหลืองไม่ทราบ