ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นคลังเศรษฐี

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
4.1 ชุดกรรมการรวม 24 รายการไม่ทราบ
4.2 ชุดกรรมการแบบที่ 1 รวม 12 รายการไม่ทราบ
4.3 ชุดกรรมการแบบที่ 2 รวม 9 รายการไม่ทราบ
4.4 ชุดกรรมการแบบที่ 3 รวม 5 รายการไม่ทราบ
1.2 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำ5,999
1.3 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลเขียว5,999
1.4 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลเหลือง5,999
1.5 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลแดง5,999
1.6 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาว5,999
1.7 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำปัดทอง3,999
1.8 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลเขียวปัดทอง3,999
1.9 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลแดงปัดทอง3,999
1.10 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาวปัดทอง3,999
1.11 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อพญาไม้เทพทาโร3,999
1.12 พระผงจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อมวลสารพิเศษ5,999
2.1 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำ3,999
2.2 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อว่านมหามงคลแดง3,999
2.3 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาว3,999
2.4 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อว่านมหามงคลดำปัดทอง3,999
2.5 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อว่านมหามงคลแดงปัดทอง3,999
2.6 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อว่านมหามงคลขาวปัดทอง3,999
2.7 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อพญาไม้เทพทาโร3,999
2.8 พระผงจตุคามรามเทพ 4 ซม. เนื้อมวลสารมงคลพิเศษโรยเหล็กน้ำพี้3,999
3.1 เหรียญกลมองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์2,999
3.2 เหรียญกลมองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทรายเงิน3,999
3.3 เหรียญกลมองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทรายทอง3,999
3.4 เหรียญกลมองค์จตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อมันปู9,999