ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นรวยสมใจนึก

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1.1 พระบูชาจตุคามรามเทพ สูง 5 นิ้ว นาค 7 เศียร เนื้อรมดำปิดทอง199
2.2 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงิน999
2.3 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์1,999
2.4 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์ลงยาราชาวดีสีดำ1,999
2.6 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์ลงยาราชาวดีสีน้ำเงิน1,999
2.7 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์ลงยาราชาวดีสีเขียว1,999
2.8 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง4,999
3.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบขาว2,999
3.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง2,999
3.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบดำ2,999
3.4 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว2,999
3.5 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบน้ำเงิน2,999
4.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อผงดินกากยายักษ์4,999
4.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อผงดินกากยายักษ์ปัดทอง4,999
4.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อผงดินกากยายักษ์ปัดเงิน4,999
5.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร4,999
5.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโรปัดทอง4,999
5.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโรปัดเงิน4,999
6.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทอง4,999
6.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง4,999
6.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดเงิน4,999
7.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีขาว4,999
7.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีแดง4,999
7.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีดำ4,999
7.4 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108กากยายักษ์4,999
7.5 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108ก้นครก4,999
8.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีขาวปัดทอง4,999
8.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีแดงปัดทอง4,999
8.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีดำปัดทอง4,999
8.4 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108กากยายักษ์ปัดทอง4,999
9.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีขาวปัดเงิน4,999
9.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีแดงปัดเงิน4,999
9.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีดำปัดเงิน4,999
9.4 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108กากยายักษ์ปัดเงิน4,999
10.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีขาว19,999
10.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีแดง19,999
10.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีดำ19,999
10.4 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108กากยายักษ์19,999
10.5 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108ก้นครก19,999
11.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร19,999
11.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโรปัดทอง4,999
11.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโรปัดเงิน19,999
12.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทอง19,999
12.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง19,999
12.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดเงิน19,999
13.1 ผ้ายันต์ 14x16 นิ้ว สีเขียว999
13.2 ผ้ายันต์ 14x16 นิ้ว สีดำ999
13.3 ผ้ายันต์ 14x16 นิ้ว สีน้ำเงิน999
13.4 ผ้ายันต์ 14x16 นิ้ว สีเหลือง999