ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นรวยสมใจนึก

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


1.1 พระบูชาจตุคามรามเทพ สูง 5 นิ้ว นาค 7 เศียร เนื้อรมดำปิดทอง

[สร้าง : 199]


2.2 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงิน

[สร้าง : 999]


2.8 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง

[สร้าง : 4999]


3.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบขาว

[สร้าง : 2999]


3.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบแดง

[สร้าง : 2999]


3.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบดำ

[สร้าง : 2999]


3.4 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบเขียว

[สร้าง : 2999]


3.5 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อกระเบื้องเคลือบน้ำเงิน

[สร้าง : 2999]


5.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร

[สร้าง : 4999]


6.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทอง

[สร้าง : 4999]


7.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีขาว

[สร้าง : 4999]


7.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีแดง

[สร้าง : 4999]


7.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีดำ

[สร้าง : 4999]


7.5 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108ก้นครก

[สร้าง : 4999]


9.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีแดงปัดเงิน

[สร้าง : 4999]


10.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีขาว

[สร้าง : 19999]


10.2 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีแดง

[สร้าง : 19999]


10.3 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108สีดำ

[สร้าง : 19999]


10.5 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านมหามงคล108ก้นครก

[สร้าง : 19999]


11.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร

[สร้าง : 19999]


12.1 พระผงสุริยันจันทราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทอง

[สร้าง : 19999]