ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

พระผงสุริยัน - จันทรา รุ่น 2

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
พระผงสุริยัน - จันทรา จตุคามรามเทพ พิมพ์ใหญ่ สีดำ139,999
พระผงสุริยัน - จันทรา จตุคามรามเทพ พิมพ์ใหญ่ สีขาว139,999
พระผงสุริยัน - จันทรา จตุคามรามเทพ พิมพ์เล็ก สีขาว12,999
พระผงสุริยัน - จันทรา จตุคามรามเทพ พิมพ์เล็ก สีแดง129,999