ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่น มหาราช มหาบารมี (วัดใหญ่)

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
รูปหล่อลอยองค์จตุคามรามเทพ เนื้อเงิน300
รูปหล่อลอยองค์จตุคามรามเทพ เนื้อนวะ500
รูปหล่อลอยองค์จตุคามรามเทพ เนื้อทองแดง2,500
รูปหล่อลอยองค์จตุคามรามเทพ เนื้อทองเหลือง2,500
เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง (แสตมป์) ชุดกรรมการไม่ทราบ
เหรียญศรีมหาราชพังพกาฬ ชุดกรรมการไม่ทราบ
ดวงตราพญาราหู สุริยัน-จันทรา เนื้อดำ10,000
ดวงตราพญาราหู สุริยัน-จันทรา เนื้อขาว10,000
ดวงตราพญาราหู สุริยัน-จันทรา เนื้อไม้5,000
ดวงตราพญาราหู สุริยัน-จันทรา เนื้อผงปัดทอง3,000
ดวงตราพญาราหู สุริยัน-จันทรา เนื้อผงปัดเงิน3,000
ดวงตราพญาราหู สุริยัน-จันทรา เนื้อผงปัดนาก3,000
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพกาฬ เนื้อนวะ1,000
เหรียญพระโพธิสัตว์พังพกาฬ เนื้อทองแดง10,000
เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง (แสตมป์) เนื้อนวะ1,000
เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง (แสตมป์) เนื้อทองแดง10,000