ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นอุดมมงคลเทพประทานทรัพย์

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
8.1 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 5 ซม. เนื้อดำไม้ตะเคียน19,999
8.2 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 5 ซม. เนื้อแดงกระเบื้องหลังคาโบสถ์19,999
8.3 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 5 ซม. เนื้อขาวผงปูนพระธาตุ19,999
9.1 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 3.2 ซม. เนื้อดำไม้ตะเคียน19,999
9.2 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 3.2 ซม. เนื้อแดงกระเบื้องหลังคาโบสถ์19,999
9.3 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 3.2 ซม. เนื้อขาวผงปูนพระธาตุ19,999
10.1 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีแดง1,999
10.2 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีเหลือง1,999
10.3 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีชมพู1,999
10.4 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีเขียว1,999
10.5 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีส้ม1,999
10.6 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีฟ้า1,999
10.7 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีม่วง1,999
11.1 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีแดง9,999
11.2 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีเหลือง9,999
11.3 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีชมพู9,999
11.4 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีเขียว9,999
11.5 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีส้ม9,999
11.6 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีฟ้า9,999
11.7 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีม่วง9,999
12.2 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงิน999
12.3 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง4,999