ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นขุมทรัพย์เทพประทาน

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการพิเศษใหญ่ไม่ทราบ
ชุดกรรมการพิเศษเล็กไม่ทราบ
ชุดกรรมการ 10000ไม่ทราบ
ชุดกรรมการ 5000ไม่ทราบ
ชุดกรรมการ 2000ไม่ทราบ
1.1.1 พระบูชาจตุคามฯ-ตาขุนโหร ปางพระทานพร สูง 1.09 ม. เนื้อโลหะรมดำ250
1.1.2 พระบูชาจตุคามฯ-ตาขุนโหร ปางพระทานพร สูง 1.09 ม. เนื้อโลหะปิดทองคำเปลว150
1.2.1 พระบูชาจตุคามฯ-ตาขุนโหร ปางพระทานพร สูง 24 นิ้ว เนื้อโลหะรมดำ500
1.2.2 พระบูชาจตุคามฯ-ตาขุนโหร ปางพระทานพร สูง 24 นิ้ว เนื้อโลหะปิดทองคำเปลว150
1.3.1 พระบูชาจตุคามฯ-ตาขุนโหร ปางพระทานพร สูง 16 นิ้ว เนื้อโลหะรมดำ1,200
1.3.2 พระบูชาจตุคามฯ-ตาขุนโหร ปางพระทานพร สูง 16 นิ้ว เนื้อโลหะปิดทองคำเปลว150
2.1 ขุมทรัพย์ลูกแก้ว ราหูล้อมรอบ 8 ทิศ ตั้งหน้ารถยนต์ ขนาด 2 นิ้ว1,500
2.2 พระบูชาขุมทรัพย์ลูกแก้วใหญ่ ราหูล้อมรอบ 8 ทิศ ตั้งหน้ารถยนต์ ขนาด 4 นิ้ว1,500
3.1 ผ้ายันต์ราหูจรขุมทรัพย์เทพประทาน ขนาด 8x9 นิ้ว3,000
3.2 ผ้ายันต์ราหูจรขุมทรัพย์เทพประทาน ขนาด 12x13 นิ้ว3,000
3.3 ผ้ายันต์ราหูจรขุมทรัพย์เทพประทาน ขนาด 21x22 นิ้ว2,000
4.2 เหรียญจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5 ซม. เนื้อเงิน500
4.3 เหรียญจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5 ซม. เนื้อนวโลหะ500
4.4 เหรียญจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5 ซม. เนื้อสามกษัตริย์1,000
4.5 เหรียญจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5 ซม. เนื้อทองแดง3,000
5.2 เหรียญจตุคามฯ-ตาขุนโหร 3.2 ซม. เนื้อเงิน1,000
5.3 เหรียญจตุคามฯ-ตาขุนโหร 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ1,000
5.4 เหรียญจตุคามฯ-ตาขุนโหร 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์3,000
5.5 เหรียญจตุคามฯ-ตาขุนโหร 3.2 ซม. เนื้อทองแดง10,000
6.1 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อว่านปัด 3 กษัตริย์1,000
6.2.1 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำปัดทอง3,000
6.2.2 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำปัดเงิน3,000
6.2.3 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำ10,000
6.3.1 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี29 ปัดทอง3,000
6.3.2 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี29 ปัดเงิน3,000
6.3.3 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี2910,000
6.4.1 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อว่าน108มวรสารหลักเมืองปี 30 ปัดทอง3,000
6.4.2 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อว่าน108มวรสารหลักเมืองปี 3010,000
6.5 พระผง ขนาด 3.2 ซม. เนื้อก้นครก20,000
7.1.1 พระผงจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5.5 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำ ฝังนิลตะกรุดทองปัดทอง1,000
7.1.2 พระผงจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5.5 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำ ฝังนิลตะกรุดทองปัดเงิน1,000
7.1.3 พระผงจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5.5 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำ ฝังนิลตะกรุดทอง1,000
7.1.4 พระผงจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5.5 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำ ฝังนิลตะกรุดเงิน1,000
7.1.5 พระผงจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5.5 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำ ปัดทอง3,000
7.1.6 พระผงจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5.5 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำ ปัดเงิน3,000
7.1.7 พระผงจตุคามฯ-ตาขุนโหร 5.5 ซม. เนื้อว่านผงพรายดำ10,000
7.2.1 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี29ของแท้ ฝังนิลตะกรุดทองปัดทอง1,000
7.2.2 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี29ของแท้ ฝังนิลตะกรุดทองปัดเงิน1,000
7.2.3 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี29ของแท้ ฝังนิลตะกรุดทอง1,000
7.2.4 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี29ของแท้ ฝังนิลตะกรุดเงิน3,000
7.2.5 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี29ของแท้ ปัดทอง3,000
7.2.6 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี29ของแท้ ปัดเงิน3,000
7.2.7 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหลักเมืองปี29ของแท้10,000
7.3.1 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร ฝังนิลตะกรุดทองปัดทอง1,000
7.3.2 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร ฝังนิลตะกรุดทองปัดเงิน1,000
7.3.3 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร ฝังนิลตะกรุดทอง1,000
7.3.4 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร ฝังนิลตะกรุดเงิน3,000
7.3.5 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร ปัดทอง3,000
7.3.6 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร ปัดเงิน3,000
7.3.7 พระผง 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร10,000
7.4.1 พระผง 5.5 ซม. เนื้อผงยาจินดามณี ฝังนิลตะกรุดทองปัดทอง1,000
7.4.2 พระผง 5.5 ซม. เนื้อผงยาจินดามณี ฝังนิลตะกรุดทองปัดเงิน2,000
7.4.3 พระผง 5.5 ซม. เนื้อผงยาจินดามณี10,000
7.5.1 พระผง 5.5 ซม. เนื้อว่าน108มวลสารหลักเมืองปี30 ปัดทอง5,000
7.5.2 พระผง 5.5 ซม. เนื้อว่าน108มวลสารหลักเมืองปี30 ฝังนิลตะกรุดทองปัดทอง1,000
7.5.3 พระผง 5.5 ซม. เนื้อว่าน108มวลสารหลักเมืองปี3010,000
7.6 พระผง ขนาด 5.5 ซม. เนื้อว่านปัด 3 กษัตริย์1,000