ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นเหนือฟ้ามหาเศรษฐี

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการอุปถัมภ์(ใหญ่)699
ชุดกรรมการอุปถัมภ์(กลาง)2,999
ชุดกรรมการอุปถัมภ์(เล็ก)5,999
1. รูปหล่อท้าวจตุคามฯ หน้าตัก 9x21 นิ้ว รมดำ499
2. รูปหล่อท้าวจตุคามฯ หน้าตัก 5x12 นิ้ว รมดำ999
3.1 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 5.5 ซม. เนื้อเงิน2,500
3.2 เหรียญบาตรน้ำมนต์ 5.5 ซม. เนื้อนวโลหะ2,500
3.3 เหรียญบาตรน้ำมนต์จตุคามฯ 5.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์2,500
3.4 เหรียญบาตรน้ำมนต์จตุคามฯ 5.2 ซม. เนื้อทองแดงพ่นทราย5,000
3.5 เหรียญบาตรน้ำมนต์จตุคามฯ 5.2 ซม. เนื้อทองแดง10,000
4.2 เหรียญ 3.2 ซม. เนื้อเงิน2,500
4.3 เหรียญ 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ2,500
4.4 เหรียญ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์5,000
4.5 เหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงพ่นทราย10,000
4.6 เหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง10,000
5.1 เนื้อไม้มงคล 5.5 ซม. เนื้อไม้ชัยพฤกษ์10,000
5.2 เนื้อไม้มงคล 5.5 ซม. เนื้อไม้ธนสิทธิ์10,000
5.3 เนื้อไม้มงคล 5.5 ซม. เนื้อไม้ชัยพฤกษ์ ปิดทอง10,000
5.4 เนื้อไม้มงคล 5.5 ซม. เนื้อไม้ชัยพฤกษ์ ปิดเงิน10,000
5.5 เนื้อไม้มงคล 5.5 ซม. เนื้อไม้ชัยพฤกษ์ ปิดนาค10,000
5.6 เนื้อไม้มงคล 5.5 ซม. เนื้อไม้ธนสิทธิ์ ปิดทอง10,000
5.7 เนื้อไม้มงคล 5.5 ซม. เนื้อไม้ธนสิทธิ์ ปิดเงิน10,000
5.8 เนื้อไม้มงคล 5.5 ซม. เนื้อไม้ธนสิทธิ์ ปิดนาค10,000
6.1 เนื้อไม้มงคล 3.2 ซม. เนื้อไม้ชัยพฤกษ์10,000
6.2 เนื้อไม้มงคล 3.2 ซม. เนื้อไม้ธนสิทธิ์10,000
6.3 เนื้อไม้มงคล 3.2 ซม. เนื้อไม้ชัยพฤกษ์ ปิดทอง10,000
6.4 เนื้อไม้มงคล 3.2 ซม. เนื้อไม้ชัยพฤกษ์ ปิดเงิน10,000
6.5 เนื้อไม้มงคล 3.2 ซม. เนื้อไม้ชัยพฤกษ์ ปิดนาค10,000
6.6 เนื้อไม้มงคล 3.2 ซม. เนื้อไม้ธนสิทธิ์ ปิดทอง10,000
6.7 เนื้อไม้มงคล 3.2 ซม. เนื้อไม้ธนสิทธิ์ ปิดเงิน10,000
6.8 เนื้อไม้มงคล 3.2 ซม. เนื้อไม้ธนสิทธิ์ ปิดนาค10,000
7.1 เนื้อผง 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำกะลา มหาอุตม์50,000
7.2 เนื้อผง 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง เงินไหลมา50,000
7.3 เนื้อผง 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านเสน่ห์จันทร์ขาว50,000
7.4 เนื้อผง 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านเหลืองชัยพฤกษ์50,000
7.5 เนื้อผง 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำกะลา มหาอุตม์ ปัดทอง20,000
7.6 เนื้อผง 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง เงินไหลมา ปัดทอง20,000
7.7 เนื้อผง 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ปัดทอง20,000
7.8 เนื้อผง 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านเหลืองชัยพฤกษ์ ปัดทอง20,000
8.1 เนื้อผง 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านดำกะลา มหาอุตม์50,000
8.2 เนื้อผง 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านแดง เงินไหลมา50,000
8.3 เนื้อผง 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านเสน่ห์จันทร์ขาว50,000
8.4 เนื้อผง 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านเหลืองชัยพฤกษ์50,000
8.5 เนื้อผง 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านดำกะลา มหาอุตม์ ปัดทอง20,000
8.6 เนื้อผง 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านแดง เงินไหลมา ปัดทอง20,000
8.7 เนื้อผง 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านเสน่ห์จันทร์ขาว ปัดทอง20,000
8.8 เนื้อผง 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านเหลืองชัยพฤกษ์ ปัดทอง20,000
9.1 เนื้อเบญจรงค์ 5.5 ซม. สีแดง5,000
9.2 เนื้อเบญจรงค์ 5.5 ซม. สีขาว5,000
9.3 เนื้อเบญจรงค์ 5.5 ซม. สีเขียว5,000
9.4 เนื้อเบญจรงค์ 5.5 ซม. สีฟ้าคราม5,000
9.5 เนื้อเบญจรงค์ 5.5 ซม. สีทอง5,000
9.6 ชุดเนื้อเบญจรงค์ 5.5 ซม. 5 สี2,000
10.1 เนื้อเบญจรงค์ 3.2 ซม. สีแดง5,000
10.2 เนื้อเบญจรงค์ 3.2 ซม. สีขาว5,000
10.3 เนื้อเบญจรงค์ 3.2 ซม. สีเขียว5,000
10.4 เนื้อเบญจรงค์ 3.2 ซม. สีฟ้าคราม5,000
10.5 เนื้อเบญจรงค์ 3.2 ซม. สีทอง5,000
10.6 ชุดเนื้อเบญจรงค์ 3.2 ซม. 5 สี2,000
11.1 ผ้ายันต์เหนือฟ้ามหาเศรษฐี ขนาด 12x12 นิ้ว2,000
11.2 ผ้ายันต์เหนือฟ้ามหาเศรษฐี ขนาด 18x18 นิ้ว2,000
12.1 ชุดกรรมการ เนื้อก้นครก ขนาด 5.5 ซม.3,000
12.2 ชุดกรรมการ เนื้อก้นครกปัดทอง ขนาด 5.5 ซม.3,000
12.3 ชุดกรรมการ เนื้อก้นครก ขนาด 3.2 ซม.5,000
12.4 ชุดกรรมการ เนื้อก้นครกปัดทอง ขนาด 3.2 ซม.5,000
ชุดกรรมการพิเศษ (เนื้อผง)ไม่ทราบ