ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นมหัศจรรย์พระธาตุนครศรีฯ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการไม่ทราบ
ชุดนำฤกษ์399
3.1 พระผงว่าน 5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียน4,000
3.2 พระผงว่าน 5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร4,000
3.3 พระผงว่าน 5 ซม. เนื้อก้นครก (เนื้อผสม)4,000
3.4 พระผงว่าน 5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว20,000
3.5 พระผงว่าน 5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง20,000
3.6 พระผงว่าน 5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ20,000
4.1 พระผงว่าน 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียน30,000
4.2 พระผงว่าน 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพธาโร30,000
4.3 พระผงว่าน 3.5 ซม. เนื้อก้นครก (เนื้อผสม)30,000
4.4 พระผงว่าน 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว50,000
4.5 พระผงว่าน 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง50,000
4.6 พระผงว่าน 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ50,000
5.1 พระผงว่าน 5 ซม. เคลือบสีเขียว3,000
5.2 พระผงว่าน 5 ซม. เคลือบสีน้ำเงิน3,000
5.3 พระผงว่าน 5 ซม. เคลือบสีแดง3,000
5.4 พระผงว่าน 5 ซม. เคลือบสีเหลือง3,000
6.1 เหรียญโลหะ 3.5 ซม. เนื้อเงิน999
6.2 เหรียญโลหะ 3.5 ซม. เนื้อสามกษัตริย์2,999
6.3 เหรียญโลหะ 3.5 ซม. เนื้อพ่นทรายทอง3,999