ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นรวยรับทรัพย์

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการอุปถัมภ์1,200
ชุดกรรมการเล็ก2,000
1.1 พระบูชาจตุคามรามเทพ หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อรมดำ299
1.2 พระบูชาจตุคามรามเทพ หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อทองลำอู่299
2.1 พระบูชาหน้ารถ จตุคามรามเทพ สูง 4 นิ้ว เนื้อขัดเงา999
3.2 เหรียญจตุคามฯ บาตรน้ำมนต์องค์ฉลุ 5 ซม. เนื้อเงิน499
3.3 เหรียญจตุคามฯ บาตรน้ำมนต์องค์ฉลุ 5 ซม. เนื้อ 3 กษัตริย์ลงยาดำ2,999
3.4 เหรียญจตุคามฯ บาตรน้ำมนต์องค์ฉลุ 5 ซม. เนื้อทองทิพย์3,999
3.5 เหรียญจตุคามฯ บาตรน้ำมนต์องค์ฉลุ 5 ซม. เนื้อโลหะรมดำ3,999
3.6 เหรียญจตุคามฯ บาตรน้ำมนต์องค์ฉลุ 5 ซม. เนื้อทองแดง3,999
4.2 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อเงิน999
4.3 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อ 3 กษัตริย์ลงยาดำ3,999
4.4 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อทองทิพย์4,999
4.5 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อโลหะรมดำ4,999
4.6 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อทองแดง4,999
5.1 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านดำปัดทอง3,999
5.2 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านแดงปัดทอง3,999
5.3 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านขาวปัดทอง3,999
5.4 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านเขียวปัดทอง3,999
5.5 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านฟ้าปัดทอง3,999
6.1 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านดำ5,999
6.2 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านแดง5,999
6.3 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านขาว5,999
6.4 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านเขียว5,999
6.5 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5 ซม. เนื้อว่านฟ้า5,999
7.1 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านดำปัดทอง4,999
7.3 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านขาวปัดทอง4,999
7.4 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านเขียวปัดทอง4,999
7.5 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านฟ้าปัดทอง4,999
8.1 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านดำ5,999
8.2 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านแดง5,999
8.3 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านขาว5,999
8.4 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านเขียว5,999
8.5 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อว่านฟ้า5,999
9.1 ผ้ายันต์จตุคามรามเทพ ขนาด 12x12 นิ้ว1,999
9.2 ผ้ายันต์จตุคามรามเทพ ขนาด 16x16 นิ้ว2,999
11. ชุดกรรมการเหรียญ 3.5 ซม.3,000