ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นปีมหามงคล2550 เงินไหลมา3

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
18.1 ท้าวจตุคามฯ ขนาด 5.5 ซม. ดำปิดทอง9,999
18.2 ท้าวจตุคามฯ ขนาด 5.5 ซม. ลายก้นครก9,999
20.5 ท้าวจตุคามฯ ขนาด 4.9 ซม. เนื้อลาย9,999
21.1 ท้าวจตุคามฯ ขนาด 3.9 ซม. ดำปิดทอง9,999
21.2 ท้าวจตุคามฯ ขนาด 3.9 ซม. ลายก้นครก9,999
22.1 ท้าวจตุคามฯ ขนาด 3.9 ซม. เนื้อขาว9,999
22.2 ท้าวจตุคามฯ ขนาด 3.9 ซม. เนื้อไม้9,999