ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นทรัพย์เทวา

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
2.4 เหรียญปิดตาฯ ขนาด 4.5 ซม. เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์1,900
2.6 เหรียญปิดตาฯ ขนาด 4.5 ซม. เนื้อทองแดง2,800
3.2 เหรียญปิดตาฯ ขนาด 3 ซม. เนื้อเงิน480
3.4 เหรียญปิดตาฯ ขนาด 3 ซม. เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์1,800
3.6 เหรียญปิดตาฯ ขนาด 3 ซม. เนื้อทองแดง8,000
3.7 เหรียญปิดตาฯ ขนาด 3 ซม. ชุด 5 เหรียญ1,280
4.3 ผงกลมพระปิดตาฯ 4.5 ซม. เนื้อไม้พญางิ้วดำ (ฝังตะกรุดทองคำ)800
4.5 ผงกลมพระปิดตาฯ 4.5 ซม. เนื้อดำเทวราช6,800
4.6 ผงกลมพระปิดตาฯ 4.5 ซม. เนื้อแดงเทวราช6,800
4.7 ผงกลมพระปิดตาฯ 4.5 ซม. เนื้อขาวเทวราช6,800
6.1 กำไลพระปิดตาฯ เนื้อทองเหลืองชุบ 3 กษัตริย์388
6.3 กำไลพระปิดตาฯ เนื้อทองเหลือง ชุบทอง388
6.4 กำไลพระปิดตาฯ เนื้อทองเหลือง ชุบเงิน388
6.5 กำไลพระปิดตาฯ เนื้อทองเหลือง ชุบนาก388