ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นรวยทรัพย์

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการชุดใหญ่999
ชุดกรรมการชุดเล็ก999
ชุดกรรมการเนื้อพลอย 7 สี ขนาด 3.5 ซม.109
ชุดกรรมการเนื้อไม้ขนาด 3.5 ซม.109
ชุดกรรมการเนื้อดินผงพระธาตุ ขนาด 3.5 ซม.199
ชุดกรรมการเนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา ขนาด 3.5 ซม.109
ชุดกรรมการเนื้อพลอย 7 สี ขนาด 5 ซม.109
ชุดกรรมการเนื้อไม้ขนาด 5 ซม.109
ชุดกรรมการเนื้อดินผงพระธาตุ ขนาด 5 ซม.199
ชุดกรรมการเนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา ขนาด 5 ซม.109
ชุดกรรมการเหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองเหลือง 100 องค์109
2.2 กริ่งลอยองค์ สูง 3 ซม. เนื้อเงิน999
2.3 กริ่งลอยองค์ สูง 3 ซม. เนื้อทองเหลือง3,999
3.2 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงิน1,999
3.3 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบทอง2,999
3.4 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบเงิน2,999
3.5 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบนาค2,999
3.6 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองเหลือง10,999
4.1 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีดำ1,999
4.2 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีแดง1,999
4.3 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีขาว1,999
4.4 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีเขียว1,999
4.5 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีเหลือง1,999
5.1 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีดำ1,999
5.2 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีแดง1,999
5.3 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีขาว1,999
5.4 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีเขียว1,999
5.5 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีเหลือง1,999
6.1 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีดำ10,999
6.2 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีแดง10,999
6.3 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีขาว10,999
6.4 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีเขียว10,999
6.5 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีเหลือง10,999
7.1 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีดำ1,999
7.2 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีแดง1,999
7.3 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีขาว1,999
7.4 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีเขียว1,999
7.5 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีเหลือง1,999
8.1 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีดำ1,999
8.2 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีแดง1,999
8.3 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีขาว1,999
8.4 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีเขียว1,999
8.5 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อผงเพชรพลอย7สี สีเหลือง1,999
9.1 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีดำ1,999
9.2 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีแดง1,999
9.3 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีขาว1,999
9.4 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีเขียว1,999
9.5 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อไม้มงคล9ประการ สีเหลือง1,999
10.1 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีดำ10,999
10.2 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีแดง10,999
10.3 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีขาว10,999
10.4 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีเขียว10,999
10.5 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อดินผงองค์พระธาตุ สีเหลือง10,999
11.1 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีดำ1,999
11.2 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีแดง1,999
11.3 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีขาว1,999
11.4 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีเขียว1,999
11.5 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา สีเหลือง1,999
12.1 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม.เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง1,999
12.2 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม.เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดเงิน1,999
12.3 ดวงตราจตุคามฯ 5 ซม.เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดนาค1,999
13. ผ้ายันต์15,000