ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นรวยเพิ่มพูน

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1. ชุดกรรมการ 5 องค์ ขนาด 5.5 ซม.ไม่ทราบ
2.1 พระผงว่าน 5.5 ซม. เนื้อขาวมหาว่าน 108 มหามงคลไม่ทราบ
2.2 พระผงว่าน 5.5 ซม. เนื้อดำอภิมหาเศรษฐีไม่ทราบ
2.3 พระผงว่าน 5.5 ซม. เนื้อแดงรวยเพิ่มพูนไม่ทราบ
2.4 พระผงว่าน 5.5 ซม. เนื้อผงว่านเนื้อพิเศษไม่ทราบ