ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นพรจตุรทิศ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการใหญ่ พระเหรียญ99
ชุดกรรมการเล็ก พระผง199
ชุดกรรมการเล็ก พระเหรียญ199
1.1 พระผงว่านพุทธคุณ 5 ซม. สุวรรณภูมิ สีเหลืองธาตุดิน19,999
1.2 พระผงว่านพุทธคุณ 5 ซม. วารี สีเขียวธาตุน้ำ19,999
1.3 พระผงว่านพุทธคุณ 5 ซม. วายุ สีขาวธาตุลม19,999
1.4 พระผงว่านพุทธคุณ 5 ซม. อัคนี สีแดงธาตุไฟ19,999
1.5 พระผงว่านพุทธคุณ 5 ซม. พฤกษา สีน้ำตาลธาตุไม้19,999
1.6 พระผงว่านพุทธคุณ 5 ซม. นิลกาล สีดำธาตุเหล็ก19,999
1.7 พระผงว่านพุทธคุณ 5 ซม. เบญจธาตุ สีรวมธาตุดินน้ำลมไฟไม้19,999
2.1 พระผงว่านพุทธคุณ 3.2 ซม. สุวรรณภูมิ สีเหลืองธาตุดิน19,999
2.2 พระผงว่านพุทธคุณ 3.2 ซม. วารี สีเขียวธาตุน้ำ19,999
2.3 พระผงว่านพุทธคุณ 3.2 ซม. วายุ สีขาวธาตุลม19,999
2.4 พระผงว่านพุทธคุณ 3.2 ซม. อัคนี สีแดงธาตุไฟ19,999
2.5 พระผงว่านพุทธคุณ 3.2 ซม. พฤกษา สีน้ำตาลธาตุไม้19,999
2.6 พระผงว่านพุทธคุณ 3.2 ซม. นิลกาล สีดำธาตุเหล็ก19,999
2.7 พระผงว่านพุทธคุณ 3.2 ซม. เบญจธาตุ สีรวมธาตุดินน้ำลมไฟไม้19,999
3.1 พระผงว่าน 5 ซม. สุวรรณภูมิ สีเหลืองฝังตะกรุดนาค999
3.2 พระผงว่าน 5 ซม. วารี สีเขียวฝังตะกรุดนาค999
3.3 พระผงว่าน 5 ซม. วายุ สีขาวฝังตะกรุดนาค999
3.4 พระผงว่าน 5 ซม. อัคนี สีแดงฝังตะกรุดนาค999
3.5 พระผงว่าน 5 ซม. สุวรรณภูมิ สีเหลืองฝังตะกรุดเงิน999
3.6 พระผงว่าน 5 ซม. วารี สีเขียวฝังตะกรุดเงิน999
3.7 พระผงว่าน 5 ซม. วายุ สีขาวฝังตะกรุดเงิน999
3.8 พระผงว่าน 5 ซม. อัคนี สีแดงฝังตะกรุดเงิน999
3.9 พระผงว่าน 5 ซม. สุวรรณภูมิ สีเหลืองฝังตะกรุดทอง999
3.10 พระผงว่าน 5 ซม. วารี สีเขียวฝังตะกรุดทอง999
3.11 พระผงว่าน 5 ซม. วายุ สีขาวฝังตะกรุดทอง999
3.12 พระผงว่าน 5 ซม. อัคนี สีแดงฝังตะกรุดทอง999
4.1 พระเหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงแท้19,999
4.2 พระเหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงแท้ชุบนาคแบบด้านพ่นทราย19,999
4.3 พระเหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงแท้ชุบเงินแท้แบบเงา19,999
4.4 พระเหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงแท้ชุบเงินแท้แบบด้านพ่นทราย19,999
4.5 พระเหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงแท้ชุบเงินแท้แบบเงา-ด้าน19,999
4.6 พระเหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงแท้ชุบทองคำ24K แบบเงา19,999
4.7 พระเหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงแท้ชุบทองคำ24K แบบด้านพ่นทราย(Gold Swiss)19,999
4.8 พระเหรียญ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงแท้ชุบทองคำ24K แบบเงา-ด้าน(Gold Swiss)19,999
4.9 พระเหรียญ 3.2 ซม. ชุบสามกษัตริย์ นาค-เงิน-ทอง2,999
5. เนื้อกระเบื้องขนาด 4x4 นิ้ว พิมพ์ลายพร้อมเลขกำกับทุกแผ่น999