ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นสองราชันย์บันดาลทรัพย์

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อเคลือบพิเศษ2ชั้น2หน้า สีขาว(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อเคลือบพิเศษ2ชั้น2หน้า สีแดง(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อเคลือบพิเศษ2ชั้น2หน้า สีเขียว(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อเคลือบพิเศษ2ชั้น2หน้า สีส้ม(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อเคลือบพิเศษ2ชั้น2หน้า สีดำ(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปิดทองรองพิมพ์(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดเงิน(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัด3กษัตริย์(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทอง(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านก้นครก(โค้ดกรรมการ)2,999
เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อเงินแท้(โค้ดกรรมการ)2,999
เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ(โค้ดกรรมการ)2,999
เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อ3กษัตริย์(โค้ดกรรมการ)2,999
เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัด3กษัตริย์(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดเงิน(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาวปัดนาก(โค้ดกรรมการ)2,999
ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านก้นครกปิดทองรองพิมพ์(โค้ดกรรมการ)2,999
ชุดกรรมการอุปถัมภ์2,999
ชุดพิเศษไม่ทราบ
1.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีฟ้า3,999
1.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีฟ้า3,999
1.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีฟ้า3,999
1.2.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีแดง3,999
1.2.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีแดง3,999
1.2.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีแดง3,999
1.3.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีเหลือง3,999
1.3.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีเหลือง3,999
1.3.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีเหลือง3,999
1.4.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีเขียว3,999
1.4.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีเขียว3,999
1.4.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีเขียว3,999
1.5.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีส้ม3,999
1.5.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีส้ม3,999
1.5.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบสีส้ม3,999
2.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดสามกษัตริย์1,999
2.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดสามกษัตริย์1,999
2.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดสามกษัตริย์1,999
3.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง3,999
3.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง3,999
3.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดทอง3,999
3.2.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดเงิน3,999
3.2.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดเงิน3,999
3.2.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดเงิน3,999
3.3.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดนาก3,999
3.3.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดนาก3,999
3.3.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองปัดนาก3,999
4.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทอง3,999
4.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทอง3,999
4.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทอง3,999
5.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดสามกษัตริย์1,999
5.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดสามกษัตริย์1,999
5.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดสามกษัตริย์1,999
6.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดทอง3,999
6.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดทอง3,999
6.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดทอง3,999
6.2.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดเงิน3,999
6.2.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดเงิน3,999
6.2.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดเงิน3,999
6.3.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดนาก3,999
6.3.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดนาก3,999
6.3.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโรปัดนาก3,999
7.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโร3,999
7.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโร3,999
7.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้เทพทาโร3,999
8.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว9,999
8.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว9,999
8.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านขาว9,999
8.2.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ9,999
8.2.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ9,999
8.2.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านดำ9,999
8.3.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง9,999
8.3.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง9,999
8.3.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านแดง9,999
9.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดสามกษัตริย์3,999
9.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดสามกษัตริย์3,999
9.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดสามกษัตริย์3,999
10.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดทอง3,999
10.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดทอง3,999
10.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดทอง3,999
10.2.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดเงิน3,999
10.2.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดเงิน3,999
10.2.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดเงิน3,999
10.3.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดนาก3,999
10.3.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดนาก3,999
10.3.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านปัดนาก3,999
11.1.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหน้ากากทอง999
11.1.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหน้ากากทอง999
11.1.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหน้ากากทอง999
11.2.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหน้ากากเงิน999
11.2.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหน้ากากเงิน999
11.2.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหน้ากากเงิน999
11.3.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหน้ากากนาก999
11.3.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหน้ากากนาก999
11.3.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองหน้ากากนาก999
12.1.1 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อโลหะทองแดงโบราณหน้ากากทอง999
12.1.2 ดวงตราจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อโลหะทองแดงโบราณหน้ากากทอง999
12.1.3 ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อโลหะทองแดงโบราณหน้ากากทอง999
12.2.1 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อโลหะทองแดงโบราณหน้ากากเงิน999
12.2.2 ดวงตราจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อโลหะทองแดงโบราณหน้ากากเงิน999
12.2.3 ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อโลหะทองแดงโบราณหน้ากากเงิน999
12.3.1 ดวงตราจตุคามฯ 3.5 ซม. เนื้อโลหะทองแดงโบราณหน้ากากทอง+เงิน999
12.3.2 ดวงตราจตุคามฯ 4.5 ซม. เนื้อโลหะทองแดงโบราณหน้ากากทอง+เงิน999
12.3.3 ดวงตราจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อโลหะทองแดงโบราณหน้ากากทอง+เงิน999
13.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อโลหะเงินแท้1,999
13.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อโลหะนวะ1,999
13.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อโลหะกะไหล่ทอง1,999
13.4 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อโลหะสามกษัตริย์3,999
13.5 ดวงตราจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อโลหะทองแดง19,999
14.1 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อโลหะบาตรน้ำมนต์เงินแท้1,999
14.2 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อโลหะบาตรน้ำมนต์นวโลหะ2,999
14.3 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อโลหะบาตรน้ำมนต์สามกษัตริย์3,999
14.4 ดวงตราจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อโลหะบาตรน้ำมนต์ทองแดง3,999
15.1 ชุดพิเศษ ขนาด 3.5 ซม.1,999
15.2 ชุดพิเศษ ขนาด 4.5 ซม.1,999
15.3 ชุดพิเศษ ขนาด 5.5 ซม.1,999