ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นบูรณะหลักเมืองปัตตานี

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
2.1 หลวงพ่อทวดหลังจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดินกากยายักษ์200,000
2.2 หลวงพ่อทวดหลังจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อขาว200,000
2.3 หลวงพ่อทวดหลังจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อลายเสือ200,000
2.4 หลวงพ่อทวดหลังจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อฟ้าคราม200,000
4.2 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงิน10,000
4.3 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ10,000
4.4 เหรียญหลวงพ่อทวดหลังจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อสำริด(สยามมงคล)50,000
5. ผ้ายันต์10,000