ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นเทวะบันดาล

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1. พระบูชาจตุคามฯ หน้าตัก 5x11 นิ้ว เนื้อทองเหลืองรมดำ299
2. พระบูชาจตุคามฯ ตั้งหน้ารถ หน้าตัก 3 ซม. เนื้อทองเหลืองรมดำ1,999
3.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. แบบจิวเวลรี่หลังพระธาตุราหู เนื้อทองคำขัดเงาพ่นทราย199
3.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. แบบจิวเวลรี่หลังพระธาตุราหู เนื้อเงินขัดเงาพ่นทราย1,999
3.3 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. แบบจิวเวลรี่หลังพระธาตุราหู เนื้อนวโลหะ1,999
3.4 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. แบบจิวเวลรี่หลังพระธาตุราหู เนื้อ3กษัตริย์1,999
4. พระผงจตุคามฯ หลังพระธาตุราหู เนื้อกากยายักษ์ฝังเม็ดพลอยแดง999
5.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีดำ1,999
5.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีแดง1,999
5.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีขาว1,999
7. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 หน้ากากเงิน-ทองเทวฤทธิ์(คู่)1,999
8. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อไม้กฤษณา หน้ากากเงิน-ทองเทวฤทธิ์(คู่)1,999
9.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีดำ9,999
9.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีแดง9,999
9.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีขาว9,999
10.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีดำ9,999
10.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีแดง9,999
10.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีขาว9,999
11. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อก้นครก1,999
12.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีน้ำเงิน1,999
12.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีแดง1,999
12.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีเขียว1,999
12.4 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีเหลือง1,999
13.1 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีดำ1,999
13.2 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีแดง1,999
13.3 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีขาว1,999
14. พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 หน้ากากเงิน-ทองเทวฤทธิ์(คู่)1,999
15. พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อไม้กฤษณา หน้ากากเงิน-ทองเทวฤทธิ์(คู่)1,999
16.1 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีดำ9,999
16.2 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีแดง9,999
16.3 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีขาว9,999
17.1 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีดำ9,999
17.2 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีแดง9,999
17.3 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีขาว9,999
18. พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อก้นครก1,999
19.1 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีน้ำเงิน1,999
19.2 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีแดง1,999
19.3 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีเขียว1,999
19.4 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีเหลือง1,999
20.1 พระผงจตุคามฯ 7 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 สีดำ99
20.2 พระผงจตุคามฯ 7 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 สีแดง99
20.3 พระผงจตุคามฯ 7 ซม. หลังพระธาตุราหู เนื้อว่าน108 สีขาว99
21.1 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. แบบจิวเวลรี่หลังพระธาตุ เนื้อทองคำขัดเงาพ่นทราย199
21.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. แบบจิวเวลรี่หลังพระธาตุ เนื้อเงินขัดเงาพ่นทราย1,999
21.3 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. แบบจิวเวลรี่หลังพระธาตุ เนื้อนวโลหะ1,999
21.4 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. แบบจิวเวลรี่หลังพระธาตุ เนื้อ3กษัตริย์1,999
22.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีดำ1,999
22.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีแดง1,999
22.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีขาว1,999
24. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 หน้ากากเงิน-ทองเทวฤทธิ์(คู่)1,999
25. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อไม้กฤษณา หน้ากากเงิน-ทองเทวฤทธิ์(คู่)1,999
26.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีดำ9,999
26.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีแดง9,999
26.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีขาว9,999
27.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีดำ9,999
27.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีแดง9,999
27.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีขาว9,999
28. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อก้นครก9,999
29.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีน้ำเงิน1,999
29.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีแดง1,999
29.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีเขียว1,999
29.4 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีเหลือง1,999
30.1 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีดำ1,999
30.2 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีแดง1,999
30.3 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 ฝังเม็ดมวลสารไม้มงคล สีขาว1,999
31.1 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีดำ9,999
31.2 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีแดง9,999
31.3 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อว่าน108 โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีขาว9,999
32.1 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีดำ9,999
32.2 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีแดง9,999
32.3 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อไม้กฤษณา โรยผงตะไบเงิน-ทอง สีขาว9,999
33.1 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีน้ำเงิน1,999
33.2 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีแดง1,999
33.3 พระผงจตุคามฯ 3.5 ซม. หลังพระธาตุ เนื้อกระเบื้องเคลือบ สีเขียว1,999
34. ชุดกรรมการอุปถัมภ์99
35. ชุดกรรมการใหญ่999
36. ชุดกรรมการเล็ก3,999
37. ผ้ายันต์องค์พ่อเทวะบันดาล ขนาด 12x12 นิ้ว1,999