ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นโคตรมหาเศรษฐีปี50

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
5.5 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเทวฤทธิ์10,000
7.1 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านราชันย์ดำ10,000
7.2 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อไม้มงคลเทพธาโร10,000
7.4 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อว่าน108ก้นครกฝังเม็ดยาจินดามณี4,000
7.5 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดินกากยายักษ์ปิดเงิน3,000
7.6 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดินกากยายักษ์ปิดทอง3,000
7.7 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อดินกากยายักษ์ปิดนาค3,000
7.9 พระผงว่านจตุคามรามเทพ 5.5 ซม. เนื้อว่านผสมกากยายักษ์10,000