ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นบัลลังก์ราชัน

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการพิเศษไม่ทราบ
1.1 พระผงจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลดำ2,999
1.2 พระผงจตุคามฯ 5.5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลแดง2,999
2.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลดำ2,999
2.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลแดง2,999
2.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลขาว2,999
2.4 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลเขียว2,999
2.5 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลเหลือง2,999
2.6 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลดำปัดทอง2,999
2.7 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลแดงปัดทอง2,999
2.8 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลขาวปัดทอง2,999
2.9 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อว่านมงคลเขียวปัดทอง2,999
2.10 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อพญาไม้เทพทาโร2,999
2.11 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อมวลสารก้นครก2,999
3.1 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลดำ2,999
3.2 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลแดง2,999
3.3 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลขาว2,999
3.4 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลเขียว2,999
3.5 พระผงจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมหาว่านมงคลเหลือง2,999
4.1 เหรียญกลมจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อสามกษัตริย์2,999
4.2 เหรียญกลมจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทรายเงิน2,999
4.3 เหรียญกลมจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทรายทอง2,999
4.4 เหรียญกลมจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อมันปู2,999