ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นพระธาตุหลักเมือง50

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
ชุดกรรมการชุดใหญ่ (มีบัว)359
ชุดกรรมการชุดใหญ่ (ไม่มีบัว)359
ชุดกรรมการชุดกลาง (มีบัว)999
ชุดกรรมการชุดกลาง (ไม่มีบัว)999
ชุดกรรมการชุดเล็ก (มีบัว)1,999
ชุดกรรมการชุดเล็ก (ไม่มีบัว)1,999
1.1 พระบูชาจตุคามฯ ปรก 7 เศียร หน้าตัก 7 นิ้ว เนื้อรมดำมันปู299
1.2 พระบูชาจตุคามฯ ปรก 7 เศียร หน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อรมดำมันปู399
2.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อเงินขัดเงา (มีบัว)2,999
2.2 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อเงินขัดเงา (ไม่มีบัว)2,999
2.3 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์ (มีบัว)2,999
2.3 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงชุบ 3 กษัตริย์ (ไม่มีบัว)2,999
2.4 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีดำ (มีบัว)2,999
2.4 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีดำ (ไม่มีบัว)2,999
2.5 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีแดง (มีบัว)2,999
2.5 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีแดง (ไม่มีบัว)2,999
2.6 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงิน (มีบัว)2,999
2.6 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงลงยาสีน้ำเงิน (ไม่มีบัว)2,999
2.7 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ (มีบัว)2,999
2.7 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อนวโลหะ (ไม่มีบัว)2,999
2.8 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงขัดเงา (มีบัว)5,999
2.8 เหรียญจตุคามฯ 3.2 ซม. เนื้อทองแดงขัดเงา (ไม่มีบัว)5,999
3.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 5 ซม. สีดำ (มีบัว)9,999
3.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 5 ซม. สีดำ (ไม่มีบัว)9,999
3.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 5 ซม. สีแดง (มีบัว)9,999
3.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 5 ซม. สีแดง (ไม่มีบัว)9,999
3.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 5 ซม. สีขาว (มีบัว)9,999
3.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 5 ซม. สีขาว (ไม่มีบัว)9,999
4.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 4 ซม. สีดำ (มีบัว)7,999
4.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 4 ซม. สีดำ (ไม่มีบัว)7,999
4.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 4 ซม. สีแดง (มีบัว)7,999
4.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 4 ซม. สีแดง (ไม่มีบัว)7,999
4.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 4 ซม. สีขาว (มีบัว)7,999
4.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 4 ซม. สีขาว (ไม่มีบัว)7,999
5.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 3.2 ซม. สีดำ (มีบัว)7,999
5.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 3.2 ซม. สีดำ (ไม่มีบัว)7,999
5.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 3.2 ซม. สีแดง (มีบัว)7,999
5.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 3.2 ซม. สีแดง (ไม่มีบัว)7,999
5.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 3.2 ซม. สีขาว (มีบัว)7,999
5.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อว่านมหามงคล 3.2 ซม. สีขาว (ไม่มีบัว)7,999
6.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลื้องกระเบื้องดินเผา 5 ซม. สีเขียวมรกต (มีบัว)2,999
6.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลื้องกระเบื้องดินเผา 5 ซม. สีเขียวมรกต (ไม่มีบัว)2,999
6.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลื้องกระเบื้องดินเผา 5 ซม. สีน้ำเงินกังใส (มีบัว)2,999
6.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลื้องกระเบื้องดินเผา 5 ซม. สีน้ำเงินกังใส (ไม่มีบัว)2,999
6.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลื้องกระเบื้องดินเผา 5 ซม. สีเหลือง (มีบัว)2,999
6.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลื้องกระเบื้องดินเผา 5 ซม. สีเหลือง (ไม่มีบัว)2,999
6.4 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลื้องกระเบื้องดินเผา 5 ซม. หน้าสามสีหลังสีเขียว(มีบัว)599
6.4 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลื้องกระเบื้องดินเผา 5 ซม. หน้าสามสีหลังสีเขียว(ไม่มีบัว)599
7.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา 4 ซม. สีเขียวมรกต (มีบัว)1,999
7.1 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา 4 ซม. สีเขียวมรกต (ไม่มีบัว)1,999
7.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา 4 ซม. สีน้ำเงินกังใส (มีบัว)1,999
7.2 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา 4 ซม. สีน้ำเงินกังใส (ไม่มีบัว)1,999
7.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา 4 ซม. สีเหลือง (มีบัว)1,999
7.3 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา 4 ซม. สีเหลือง (ไม่มีบัว)1,999
7.4 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา 4 ซม. หน้าสามสีหลังสีเขียว (มีบัว)599
7.4 พระผงจตุคามฯ เนื้อเคลือบกระเบื้องดินเผา 4 ซม. หน้าสามสีหลังสีเขียว (ไม่มีบัว)599
8.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อว่านสีดำปัดทองในบล็อก (มีบัว)3,999
8.1 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อว่านสีดำปัดทองในบล็อก (ไม่มีบัว)3,999
8.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อว่านสีแดงปัดทองในบล็อก (มีบัว)3,999
8.2 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อว่านสีแดงปัดทองในบล็อก (ไม่มีบัว)3,999
8.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อว่านสีขาวปัดทองในบล็อก (มีบัว)3,999
8.3 พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อว่านสีขาวปัดทองในบล็อก (ไม่มีบัว)3,999
9.1 พระผงจตุคามฯ 4 ซม. เนื้อดำปัดทอง (มีบัว)2,999
9.1 พระผงจตุคามฯ 4 ซม. เนื้อดำปัดทอง (ไม่มีบัว)2,999
9.2 พระผงจตุคามฯ 4 ซม. เนื้อแดงปัดทอง (มีบัว)2,999
9.2 พระผงจตุคามฯ 4 ซม. เนื้อแดงปัดทอง (ไม่มีบัว)2,999
9.3 พระผงจตุคามฯ 4 ซม. เนื้อขาวปัดทอง (มีบัว)2,999
9.3 พระผงจตุคามฯ 4 ซม. เนื้อขาวปัดทอง (ไม่มีบัว)2,999
10. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองฝังหัวนะโม (มีบัว)2,599
10. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อไม้ตะเคียนทองฝังหัวนะโม (ไม่มีบัว)2,599
11. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์ฝังหัวนะโม (มีบัว)1,999
11. พระผงจตุคามฯ 5 ซม. เนื้อว่านผสมดินกากยายักษ์ฝังหัวนะโม (ไม่มีบัว)1,999
12. พระผงจตุคามฯ เนื้อว่าน108โรยผงเหล็กน้ำพี้ (มีบัว)1,999
12. พระผงจตุคามฯ เนื้อว่าน108โรยผงเหล็กน้ำพี้ (ไม่มีบัว)1,999
13.1 ผ้ายันต์ ขนาด 12x12 นิ้ว ลายน้ำทอง สีดำ5,999
13.2 ผ้ายันต์ ขนาด 12x12 นิ้ว ลายน้ำทอง สีแดง5,999
13.3 ผ้ายันต์ ขนาด 12x12 นิ้ว ลายน้ำทอง สีน้ำเงิน5,999