ศูนย์พระเครื่องจตุคาม

ข้อมูลที่แสดงนี้เป็นข้อมูลบางส่วนของวัตถุมงคลที่ศูนย์พระเครื่องจตุคามเคยมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ ดังนั้นในบางรุ่นข้อมูลอาจจะมีไม่ครบถ้วนทุกรายการ ทั้งนี้วัตถุมงคลที่แสดงอยู่นี้ ส่วนใหญ่จะไม่มีให้เช่าบูชาที่ศูนย์ฯ แล้ว ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้ทางศูนย์ฯ นำมาให้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษา หรือเช่าหาวัตถุมงคลในรุ่นต่างๆ โดยภาพตัวอย่างวัตถุมงคลทั้งหมดที่แสดงเป็นของแท้ 100%

รุ่นหลักเมืองพุทธาคมเขาอ้อ

รายละเอียดการสร้าง :: ภาพวัตถุมงคล

รายการวัตถุมงคลที่จัดสร้างจำนวนสร้าง
1.พระเนื้อผงชุดกรรมการนำฤกษ์(3องค์)199
2.1 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อไม้ตะเคียนเก่าเสาหลักเมือง ตะกรุดเงิน999
2.2 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณี ตะกรุดเงิน999
2.3 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อมหาว่านดำปัดทอง (มีหมายเลข)1,999
2.4 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง (มีหมายเลข)1,999
2.5 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง (มีหมายเลข)1,999
2.6 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อมหาว่านหน้าสีดำหลังสีขาว2,999
2.7 พระเนื้อผงพิมพ์พิเศษสองด้าน เนื้อผงดินเผาเคลือบหน้าสีเขียวหลังสีน้ำเงิน999
3.1 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อไม้ตะเคียนเก่าเสาหลักเมือง ตะกรุดเงิน999
3.2 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณี ตะกรุดเงิน999
3.3 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านดำปัดทอง1,999
3.4 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง1,999
3.5 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง1,999
3.6 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านดำ9,999
3.7 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านแดง4,999
3.8 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อมหาว่านขาว4,999
3.9 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต1,999
3.10 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราท้าวจตุคามรามเทพ เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงินกังไส1,999
4.1 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อไม้ตะเคียนเก่าเสาหลักเมือง ตะกรุดเงิน999
4.2 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อผงยาวาสนามหาจินดามณี ตะกรุดเงิน999
4.3 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านดำปัดทอง999
4.4 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านแดงปัดทอง999
4.5 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านขาวปัดทอง999
4.6 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านดำ4,999
4.7 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านแดง4,999
4.8 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อมหาว่านขาว4,999
4.9 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อผงดินเผาเคลือบสีเขียวมรกต999
4.10 พระเนื้อผงพระสุริยันจันทราปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อผงดินเผาเคลือบสีน้ำเงินกังไส999
6.1 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองคำขัดเงา (มีเลข)99
6.2 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อเงินขัดเงาหน้าทองคำ (มีเลข)299
6.3 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อนวะโลหะผิวพรายเงินหน้าทองคำ (มีเลข)499
6.4 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อเงินขัดเงา (มีเลข)1,999
6.5 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อนวะโลหะพรายเงิน (มีเลข)2,999
6.6 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อดีบุกประกายเพชร2,999
6.7 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์2,999
6.8 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดงลงยาสีดำ2,999
6.9 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดงลงยาสีเขียว2,999
6.10 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดงลงยาสีแดง2,999
6.11 เหรียญท้าวจัตตุคามรามเทพ เนื้อทองแดง4,999
7.1 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองคำขัดเงา (มีเลข)99
7.2 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อเงินขัดเงาหน้าทองคำ(มีเลข)299
7.3 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อนวะโลหะผิวพรายเงินหน้าทองคำ(มีเลข)499
7.4 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อเงินขัดเงา (มีเลข)1,999
7.5 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อนวะโลหะพรายเงิน (มีเลข)2,999
7.6 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อดีบุกประกายเพชร2,999
7.7 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์2,999
7.8 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดงลงยาสีดำ2,999
7.9 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดงลงยาสีเขียว2,999
7.10 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดงลงยาสีแดง2,999
7.11 เหรียญปิดตาพระโพธิสัตว์พังพะกาฬ เนื้อทองแดง4,999
8.1 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อทองคำขัดเงา (มีเลข)99
8.2 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อเงินขัดเงาหน้าทองคำ (มีเลข)299
8.3 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อนวะโลหะหน้าทองคำ (มีเลข)499
8.4 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อเงินขัดเงา (มีเลข)1,999
8.5 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ (มีเลข)1,999
8.6 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อนวะโลหะ2,999
8.7 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อดีบุกประกายเพชร2,999
8.8 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อทองแดงชุบสามกษัตริย์2,999
8.9 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อทองแดงลงยาสีธงชาติ2,999
8.10 เหรียญหลวงพ่อทวด ทรงเสมาเศียรโต เนื้อทองแดง4,999
5.1 พระบูชาท้าวจตุคาม-ท้าวรามเทพ(2องค์) 19.9 นิ้ว ลงยาปิดทองบางส่วน (นำฤกษ์)99
5.2 พระบูชาท้าวจตุคาม-ท้าวรามเทพ(2องค์) 19.9 นิ้ว รมดำมันปู299
5.3 พระบูชาท้าวจตุคาม-ท้าวรามเทพ(2องค์) 13.9 นิ้ว ลงยาปิดทอง บางส่วน (นำฤกษ์)99
5.4 พระบูชาท้าวจตุคาม-ท้าวรามเทพ(2องค์) 13.9 นิ้ว รมดำมันปู499
5.5 พระบูชาพระปิดตาโพธิสัตว์พังพะกาฬ หน้าตัก 5.9 นิ้ว รมดำมันปู499
5.6 พระบูชาพระปิดโพธิสัตว์พังพะกาฬ ขนาดหน้ารถ รมดำมันปู999
5.7 ครอบน้ำมนต์หลักเมืองพุทธาคมเขาอ้อ รมดำมันปู999
5.8 พญาราหูลอยองค์ ขนาดหน้ารถ รมดำมันปู999
ชุดกรรมการหลวงปู่ทวดไม่ทราบ