ศูนย์พระเครื่องจตุคาม
รุ่นอุดมมงคลเทพประทานทรัพย์

รายละเอียดการสร้าง :: รายการวัตถุมงคล


8.1 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 5 ซม. เนื้อดำไม้ตะเคียน

[สร้าง : 19999]


8.2 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 5 ซม. เนื้อแดงกระเบื้องหลังคาโบสถ์

[สร้าง : 19999]


8.3 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 5 ซม. เนื้อขาวผงปูนพระธาตุ

[สร้าง : 19999]


9.1 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 3.2 ซม. เนื้อดำไม้ตะเคียน

[สร้าง : 19999]


9.2 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 3.2 ซม. เนื้อแดงกระเบื้องหลังคาโบสถ์

[สร้าง : 19999]


9.3 จตุคามรามเทพพิมพ์น้ำตาลแว่น 3.2 ซม. เนื้อขาวผงปูนพระธาตุ

[สร้าง : 19999]


10.1 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีแดง

[สร้าง : 1999]


10.2 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีเหลือง

[สร้าง : 1999]


10.3 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีชมพู

[สร้าง : 1999]


10.4 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีเขียว

[สร้าง : 1999]


10.5 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีส้ม

[สร้าง : 1999]


10.6 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีฟ้า

[สร้าง : 1999]


10.7 จตุคามรามเทพ 4.5 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีม่วง

[สร้าง : 1999]


11.1 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีแดง

[สร้าง : 9999]


11.2 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีเหลือง

[สร้าง : 9999]


11.3 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีชมพู

[สร้าง : 9999]


11.4 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีเขียว

[สร้าง : 9999]


11.5 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีส้ม

[สร้าง : 9999]


11.6 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีฟ้า

[สร้าง : 9999]


11.7 จตุคามรามเทพ 3 ซม. เนื้อดินเผาเคลือบ 7สี 7วันมงคล สีม่วง

[สร้าง : 9999]


12.2 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อเงิน

[สร้าง : 999]


12.3 เหรียญจตุคามรามเทพ 3.2 ซม. เนื้อทองแดง

[สร้าง : 4999]